Per 1 april GPI verplicht op de bouwplaats op alle grotere bouwplaatsen