Wereldnatuurfonds (WNF)

Juli 2005 t/m januari 2007.

•  E-installatie;
•  Data netwerk installatie;
•  Camera en observatie installatie;
•  Intercom en toegangscontrole installatie;
•  CAI installatie;
•  Beveiligingsinstallatie.

Bruto vloeroppervlakte: 3.761m2

In samenwerking met:

Zoelen