Nieuwbouw 3 VSO Scholen te Utrecht

Januari 2013 - april 2014.

•  Lichtinstallatie;
•  Kracht installatie;
•  Camera installatie;
•  Brandmeldinstallatie;
•  Intercom installatie;
•  Data installatie.

Bruto vloeroppervlakte: 8.295m2

In samenwerking met:

 

Goossen te Pas Bouw