Renovatie Hollands Spoor te Den Haag

Maart 2013 t/m november 2013.

•  Lichtinstallatie;
•  Kracht installatie;
•  Brandmeldinstallatie;
•  Data installatie;
•  Intercom installatie.

Bruto vloeroppervlakte: 1.193m2

In samenwerking met: